Giới thiệu

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Vietnam National Cyber Security Center – NCSC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thực hiện chức năng giám sát trung tâm:
– Đầu mối kỹ thuật về giám sát, hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin cho người dân, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.
– Quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu về an toàn thông tin, hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin tại Việt Nam.


Zepto Team là nhóm yêu thích nghiên cứu bảo mật từ NCSC và những người bạn. Những chia sẻ từ Zepto Team trên blog này mang thuần túy kỹ thuật vì cộng đồng bảo mật Việt Nam, không phản ánh hay đại diện quan điểm của NCSC.